Der findes mange typer attester du som patient kan risikere at få brug for.

Attester betales kontant eller via MobilePay. Ved visse attester har du krav på at få beløbet refunderet, eks. af din arbejdsgiver. Du medgives derfor en kvittering for betalingen, som du kan videregive til din arbejdsgiver.

Nedenfor er listet de hyppigste attester og lidt oplysninger omkring disse.

  • Kørekortattest. Skal bruges ved erhvervelse og fornyelse af kørekort. Du skal medbringe briller/kontaktlinser hvis du bruger dette. Attesten koster 450 kr. hvis det er en erhvervelse og 700. kr hvis det er en fornyelse eller der er behov for supplerende diabetesattest.
  • Mulighedserklæring. Denne bruges ved sygemeldte medarbejdere mhp. at få klarlagt mulighederne på arbejdspladsen. Attesten består af flere sider og side 1 skal udfyldes i samarbejde mellem patient og arbejdsgiver inden resten af attesten udfyldes hos lægen. Der betales kontant eller MobilePay (prisen er variabel, men ofte omkring 500 kr).
  • Medicintilskud. Visse lægemidler er kun tilskudsberettigede såfremt der søges tilskud. Bestil en konsultation til en snak omkring dette ved behov, men undersøg først mulighederne på apoteket. Prisen er variabel men oftest omkring 400 kr.
  • Helbredsattester. Disse rekvireres af forsikringsselskaber, pensionskasser og lign. Attesten tager op til en time at lave men regningen sendes direkte til rekvirenten, så du skal som udgangspunkt ikke lægge penge ud.
  • Skadesattester. Disse rekvireres af forsikringsselskaber og de betaler honoraret. Der er stor forskel på disse og varigheden af undersøgelsen i forbindelse med dem.
  • FP-attester. Disse rekvireres af forsikringsselskaber og de betaler honoraret. Der er stor forskel på disse og varigheden af undersøgelsen i forbindelse med dem. Forsikringsselskaber er velkommen til at kontakte os telefonisk vedr. prisoplysning. Dette gælder naturligvis kun attester uden fast pris.
  • Offentlige attester (LÆ og UD): Disse rekvireres af kommunen i forbindelse med sygesager, pensionssager, graviditets-sygemeldinger mv. Kommunen vil kontakte dig og bede dig bestille tid til en undersøgelse i klinikken. Vi får tilsendt kommunens papirer direkte og du skal ikke betale for den.
  • Diverse specialattester. Du kan i mange situationer blive bedt om at skaffe en attest fra din læge omkring din sygdom eller for at dokumentere at du ikke er syg. Det er vigtigt at du undersøger præcist hvilke oplysninger der ønskes, så attesten kan udfyldes bedst muligt. Disse attester har ikke nogen fast pris, og du vil altid blive bedt om at betale selv. Du vil sjældent have krav på refusion fra rekvirenten.

Priserne ovenfor er incl. moms for de attester der er pålagt dette.

Ved udeblivelse fra aftalt tid til attest, vil du blive faktureret for den afsatte tid jf. nedenstående priser.

Du skal være opmærksom på at du som patient ikke har krav på at få udfyldt attester der ikke ligger aftale med lægeforeningen om. Det vil oftest dreje sig om specialattester, sygemeldinger og andre “frihåndsattester”

Attester uden aftalt pris, vil blive faktureret med 1900 kr pr time + moms, afregnet pr. påbegyndte 15 minutter.