Telefonkonsultation:
Er beregnet til korte samtaler, spørgsmål, rådgivning, svar på prøver mv. Drejer det sig om en problemstilling du tidligere har talt med en af lægerne omkring bør du “trykke dig ind” på den samme læge, så vedkommende kender til problemstillingen.

Blodprøver:
Sygeplejerskerne har dagligt afsat tider til blodprøver. De tider er beregnet til planlagte, aftalte blodprøver, eks. kontrol af kroniske sygdomme eller blodprøver til sygehus. Foreligger der ikke aftale om en blodprøve vil der med andre ord skulle aftales en ny tid hos læge eller sygeplejerske til vurdering af den korrekte undersøgelse.

Sygeplejerskekonsultation:
Sygeplejerskerne varetager mange forskellige opgaver i klinikken, og derfor vil en stor del af konsultationerne foregå hos disse. Det vil være de fleste kontroller af kroniske sygdomme, men også konsultationer vedr. luftvejsinfektioner, gynækologiske problemstillinger, frygt for kønssygdomme, sårbehandling, p-pille kontroller, udslæt og meget andet. Hvis sygeplejerskerne er i tvivl vil de naturligvis konferere med en læge.

Lægekonsultation:
Lægerne varetager et bredt udvalg af emner, og vil typisk gennemføre årskontroller på patienter med kroniske sygdomme og fast forbrug af medicin.

Videokonsultation:
Der kan bestilles tid til videokonsultation hos alle behandlere. Tænk grundigt om din problemstilling egner sig til at blive håndteret på video.

Sygebesøg:
Både lægerne og sygeplejerskerne kører sygebesøg, såfremt det er lægeligt indiceret. Anmodning om sygebesøg bedes fremsat senest k. 8.45 til lægerne i telefontiden. Onsdag bedes akut-nummeret benyttet.

Børneundersøgelser:
Se på siden “Børneundersøgelser

Graviditetsundersøgelser:
Se på siden “Graviditet