Joachim Nørmark
Alder: 43 år
Anciennitet som praktiserende læge: 9 år
Speciale i almen medicin

Mette Bolvig Poulsen
Alder: 43 år
Anciennitet som praktiserende læge: 7 år
Speciale i almen medicin