Tidsbestilling
Tidsbestilling kan foretages via denne hjemmeside (under selvbetjening). Der kan ikke bestilles tider samme dag, men ved at vælge typen “Afbudstider kommende døgn” kan du se om der er kommet nogle afbud som er tilgængelige for online bestilling.
Ved elektronisk booking kan man alene reservere almindelige konsultationer. Tid til udfyldelse af attester, børne- og svangreundersøgelser skal altid ske efter aftale med sekretæren i tidsrummet 8.00 – 13.30 onsdag fra kl. 12.00 – 16.00

Telefontid til lægerne
Telefontid dagligt fra kl. 8.00 til kl. 9.00 – undtagen onsdag. I telefontiden kan lægen træffes telefonisk. Telefontiden er kun til korte samtaler, herunder svar på undersøgelser og vejledning om sygdom og behandling. Husk at det ofte er lettere at bruge vores mail-system til dette.
For at nå alle i telefontiden, vil telefonkø lukke for indtag kl 8.45.
Onsdag vil en læge, såfremt dette skønnes nødvendigt, være at træffe på telefonen 11.30-12.30
Det skal understreges, at personalet altid kan konferere med en læge, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Sygebesøg
Både lægerne og sygeplejerskerne kører sygebesøg, såfremt det er lægeligt indiceret. Anmodning om sygebesøg bedes fremsat senest k. 8.45 til lægerne i telefontiden. Onsdag bedes akut-nummeret benyttet.

Akut sygdom
Ved akut sygdom kan vi kontaktes telefonisk alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00.
Ved akut sygdom efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage træffes lægevagten på tlf. 70 150 300. Du kan også besøge Lægevagtens hjemmeside.

Afbud bedes meldt i god tid, enten pr. telefon eller via selvbetjening. (Via tidsbestilling -> Dine tider -> Aflys)