Folketinget har vedtaget at det fra 2018-2021 bliver muligt at udskrive medicinsk cannabis i visse situationer.

Hos Lægerne Kennedy Arkaden ønsker vi ikke at indgå det medicinske forsøg, som der efter vores mening er tale om. Derfor vil vi ikke udskrive medicinsk cannabis før det er nærmere belyst.

Vi anerkender, at en stor del af befolkningen bruger cannabis mere eller mindre åbent, og vi anerkender, at der er en række positive enkelthistorier om brugen af cannabis til medicinsk brug. Vi ser dog ikke, at der er dokumentation for de gavnlige virkninger i forhold til de kriterier, man ellers fra myndigheds side pålægger lægemidler for at opnå tilladelse. Der mangler randomiserede, kontrollerede studier, hvor effekt af cannabinoider sammenlignes med allerede velafprøvede lægemidler og placebo (“Snydemedicin”).

Cannabis har en virkning, og der har i årevis fundet en betydelig selvmedicinering sted af patienter med såvel somatiske som psykiske lidelser. I mange tilfælde vil det dog (som for en række andre psykoaktive stoffer) være svært at afgrænse, hvornår der er tale om rekreativ brug, og hvornår der er tale om selvmedicinering. Der er betydelige fællestræk i midler, der har misbrugspotentiale: at de er virksomme, har bivirkninger og er afhængighedsskabende.

Hvis en læge udskriver recept på et lægemiddel (eks. cannabis) tager lægen det fulde ansvar for behandlingen. Normalt vil der ligge solid forskning til grund for medicinske godkendelser, og derfor kan vi som læger trygt påtage os dette ansvar. I tilfældet omkring cannabis er der ikke tilstrækkelig forskning og der er ikke tilstrækkelig sikkerhed for produkternes sammensætning, og derfor hverken kan eller vil vi påtage os det ansvar.