Hvis du har en sundhedsforsikring, vil vi naturligvis gerne hjælpe dig til at benytte den, såfremt der findes lægelig indikation for dette. Mange sundhedsforsikringer betinger sig, at kunden er henvist via egen læge, før forsikringsselskabet vil udbetale ydelsen. Vi henviser på samme vilkår og indikationer som hvis du ikke havde en forsikring. Det betyder med andre ord også at vi ikke henviser til udredning og behandling som vi ikke finder indiceret og ved henvisninger følger vi normale retningslinier, forløbsbeskrivelser, vejledninger osv.

Vi henviser heller ikke til behandlinger der ikke er mulighed for at henvise til i offentligt regi (zoneterapi, massage, coaching osv)

Hvis du skal henvises til behandling via din sundhedsforsikring vil det typisk foregå sådan, at din henvisning sendes til det relevante “henvisningshotel” og at du kan få en udskrift af denne henvisning og vise til dit forsikringsselskab. Du skal være opmærksom på at vi ikke redigerer i din henvisning til forsikringsselskabet.

Du skal være opmærksom på, at konsultationer mv. der har til formål at skaffe oplysninger til forsikringsselskabet som udgangspunkt er sygesikringen uvedkommende og du således selv skal betale.