Statens seruminstitut har meldt ud at der en betydelig stigning i antal kighostetilfælde indrapporteret.
Børn der følger det normale vaccinationsprogram er immune, mens voksne har mistet deres immunitet, da vaccinen ikke holder livslangt.

Har du været i tæt kontakt med personer der har fået konstateret kighoste, vil du i nogle situationer skulle have forebyggende behandling. Det vil typisk være hvis du har små børn (typisk under 5 måneder), mindre vaccinerede børn eller lungesygdom hos dig eller nære pårørende.

Det er vigtigt at børn følger vaccinationsprogrammet for at undgå smitte.

Du kan læse mere om kighoste på sundhed.dk

Kighosteepidemi