Alle patienter med luftvejssymptomer ( forkølelse, hoste, åndenød eller feber ), hvor man føler behov for lægehjælp, skal ringe til klinikken i første omgang, hvorefter vi vil tage stilling til næste skridt.

Alle andre patienter uden luftvejssymptomer vil vi efter individuel vurdering kunne modtage i klinkken.

Hvis man har større risiko for at kunne pådrage sig en lungebetændelse på grund af en kronisk lidelse eller anden sygdom/behandling, der kan sidestilles hermed, vil vi dog som udgangspunkt kun foretage den umiddelbart nødvendige kontrol.

Vi har etableret mulighed for videokonsultation, som vil blive benyttet, hvor dette findes hensigtsmæssigt

Vi vil stadig kunne komme på sygebesøg når dette skønnes nødvendigt og forsvarligt.

Læger og personale i klinikken går ikke på arbejde, hvis man er syg på grund af luftvejsinfektion.

Sådan arbejder vi foreløbig i klinikken under Coronapandemien